Kamp 4. Gün (28 Haziran 2018)

Etkinlğin Gerçekleştirileceği Yer: S.Ü. Fen Fakültesi, C Blok, Biyoteknoloji ve Biyokimya Laboratuvarları
Etkinliğin Adı:
  • Biyoteknoloji, Biyomedikal,  Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik Mühendislik Bölümlerinin Tanıtımı
  • Biyofizik: Sıcaklığın biyomoleküllerin fiziksel yapısına etkisi
  • Meyvelerden DNA eldesi
  • Havuz suyundaki protistlerin mikroskop altında incelenmesi
  • Bitki yapraklarındaki pigmentlerin kağıt kromatografisi kullanılarak incelenmesi
Etkinliğin Amacı: Hedef kitleye;

  • Biyoteknoloji, Biyomedikal,  Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik Mühendislik Bölümlerinin Tanıtımı
  • Biyofiziğin tanıtımı ve sıcaklığın biyomoleküllerin fiziksel yapısına etkisinin anlatılması, deney eşliğinde kavratılması
  • DNA molekülünün yapısının anlatılması ve meyvelerden DNA eldesinin öğretilmesi
  • Canlılar alemini oluşturan canlı gruplarının tanıtılması ve bu gruplardan biri olan protistlerin mikroskop altında incelenmesi
  • Pigmentlerin yapı ve işlevlerinin anlatılması ve kağıt kromatografi yöntemi kullanılarak yaprak örneklerindeki pigmentlerin ayrıştırılması
Etkinliğin Konusu: DNA izolasyonu, protista alemi, bitki pigmentleri