Kamp 3. Gün (27 Haziran 2018)

Etkinlğin Gerçekleştirileceği Yer: S.Ü. Fen Fakültesi, C Blok, Biyoteknoloji ve Biyokimya Laboratuvarları
Etkinliğin Adı:
 • Elektrik konusu, iletken ve yalıtkan malzeme ve özellikleri tanıtımı
 • Kağıttan devre kuruyorum-“Paper Circuit”, statik elektrikle zıt yükleri topluyorum
 • Kendi elektrik motorumu yapıyorum
 • Manyetik malzemeleri tanıyorum
 • Lazer ışığı ile optik öğreniyorum
 • İlk bilimsel posterimi hazırlıyorum
Etkinliğin Amacı: Hedef kitleye;

 • Elektrik konusu, iletken ve yalıtkan malzeme ve özelliklerinin tanıtımı
 • Dinamik elektrik ve statik elektrik konularının teorik bilgisini öğrenip ve deneysel olarak gözlenmesi
 • Ev ortamında kendi elektrik devrelerini nasıl kurabileceklerini göstererek grafen yapısını ve yarı iletkenler teknolojisini tanıtılması.
 • Temel manyetizma konusunun anlaşılması ve malzemelerin manyetik özellik gösterip göstermemelerine göre sınıflandırılması
 • Işığın geometrik optik kuralları çerçevesinde malzeme ile etkileşimi esnasında meydana gelen yansıma ve kırılma olaylarının (Snell kanununun) gözlem yolu ile öğretilmesi
 • Belli bir konuda bilimsel posterin nasıl hazırlandığının öğretilmesi
Etkinliğin Konusu: Elektrik ve Elektronik konuları, İletken/yalıtkan maddeler, Poster Hazırlama.