Kamp 1. Gün (25 Haziran 2018)

 

Etkinlğin Gerçekleştirileceği Yer: S.Ü. Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi (Müze Binası), Saat: 10:00
Etkinliğin Adı:
 • Kayıt,
 • Açılış töreni ve açılış konuşmaları,
 • Tanışma, amaçlar ve program ekibinin tanıtımı,
 • Öğrencilerin gruplara ayrılması ve kaynaşma,
 • Projenin gerçekleştirileceği yerleşkenin tanıtılması,
 • Proje konuları kapsamında öğrencilerin ön bilgilerini yoklama amaçlı öntest uygulanması.
Etkinliğin Amacı: Kayıtların yapılması, projede yapılacakların ana hatlarıyla hedef kitleye anlatılması, öğrencilerin seviyelerinin belirlenmesi.
Etkinliğin Konusu: Oryantasyon
Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):

 • Hedef kitledeki öğrenci bilgilerinin sisteme girilmesi, yaka kartlarının ve diğer dökümanların teslimi
 • Proje açılış konuşmasının yapılması
 • Proje ekibinin hedef kitleye tanıtılması
 • Proje rehberleri aracılığıyla projenin gerçekleştirileceği yerleşkenin tanıtımı
 • Hedef kitledeki öğrencilerle ilgilenmek ve danışmanlık hizmeti vermek üzere rehberlerin belirlenmesi
 • Öntest çalışması ile öğrencilerin proje konuları hakkındaki seviyelerinin belirlenmesi
Hedef Kitle: 9. ve 10. Sınıf Öğrencileri