Etkinlikler

Bu projede fen bilimlerinin dallara ayrıldığı lise öğrencileri hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Öğrencilerin kavramakta güçlük çektiği bazı fen konularının, aslında günlük yaşamın bir parçası olduğu, günlük olgu ve olaylara fen bilimleri perspektifinden bakabildiklerinde ne kadar keyifli ve anlaşılır olduğu fikri vurgulanacaktır. Bunun için teorik anlatımlarla desteklenmiş basit deney düzenekleri kullanılacaktır. Etkinlik içerikleri, özellikle öğrencilerin ilgisini çekecek, günlük yaşamda karşılaşabilecekleri ve lise müfredatında anlamakta zorlandıkları konular arasından seçilmiştir. Eğitimlerde işlenecek konular ve gerçekleştirilecek etkinlikler sonucunda, öğrencilerin çevrelerinde gözlemledikleri fiziksel olayları anlamlandırmaları kolaylaşacak, fen bilimlerine olan negatif algı, yerini pozitif bir tutuma bırakacak ve öğrencilerin hafızasında bu şekilde yer edecektir.

Kamp 1. Gün (25 Haziran 2018)

Kamp 2. Gün (26 Haziran 2018)

Kamp 3. Gün (27 Haziran 2018)

Kamp 4. Gün (28 Haziran 2018)

Kamp 5. Gün (29 Haziran 2018)