Tübitak 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilecek olan ve Türkiye üçüncülüğü alan “Fizik Aşkına: Bilimi Seviyorum, Yaparak-Yaşayarak Öğreniyorum, Bilim Kampı” adlı projemiz 25-29 Haziran tarihlerinde Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsünde yürütülecektir. Bu program kapsamında Selçuk Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek ilk proje olan çalışmamızın hedef kitlesini Konya’daki lise ve dengi okul öğrencileri oluşturmaktadır.

Projenin Amacı:

Bu projede Lise 1 ve Lise 2. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri kapsamındaki Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri hakkındaki önyargılarını ve korkularını yıkarak, bu temel bilimlere ait ders konularının aslında ne kadar hayatımızın içinde ve keyifli olduklarını, basit materyaller kullanılarak yaptırılan deneylerle eğlendirerek, yaparak ve yaşatarak öğretilmesi hedeflenmektedir. Temel bilimlerin öneminin vurgulanması ile çağımızın önde gelen disiplinler arası bilimlerinden olan Biyomedikal Mühendislik, Biyoteknoloji, Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinin alanlarında uzman akademisyenler tarafından tanıtılması ve bu bilimlere yönelik öğrencilerin olumlu tutum geliştirmesi ve ilgilerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Temel fen bilimlerinin gerçekte günümüz modern teknolojilerinin temeli olduğu fikrini öğrencilere eğlendirerek aşılamak ve bilimi sadece kullanan değil üreten toplum olma yolunda bölgesel anlamda küçük bir tohum atma hedefindeyiz.


Proje Numarası : 118B223

Proje Başlığı : Fizik Aşkına: Bilimi Seviyorum, Yaparak-Yaşayarak Öğreniyorum, Bilim Kampı

Çağrı Kodu ve Adı : 4004 – DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI